MY CHANNELS:
THE THINGS YOU CANNOT SEE ON YOUTUBE
НЕЩАТА, КОИТО НЕ МОЖЕШ ДА ВИДИШ В YOUTUBE

JUST A BIG SOUP REALLY ON YOUTUBE
ПРОСТО ЕДНА ГОЛЯМА СУПА В YOUTUBE

Указания за откриване на Bluetooth чипове при ваксинираните

Подробни указания как да работим с най-известното приложение за Bluetooth сканиране и откриване на Bluetooth устройства, за да идентифицираме със 100% сигурност чипа на всеки чипиран.
Приложението можете да свалите оттук:
Bluetooth Scanner - Bluetooth finder - pairing (Zoltán Pallagi) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pzolee.bluetoothscanner

 


How to find the Bluetooth chip in vaccinated people
Now anyone with a mobile phone can discover the microchips of the vaccinated through a simple Bluetooth scanning app.
See it also on Bitchute.

Bluetooth чиповете: око да види, ръка да пипне

България става първата страна в света, в която официално е подадена жалба за нелегалните Bluetooth устройства на ваксинираните. Защо нашите телефони, с които веднага можем да открием чиповете на ваксинираните обръщат цялата ситуация по въпроса с ваксините?