Contacts

Manu / Momchil Pavlov

e-mail: manu@theukoflove.com
FB: Manu Sri Nithya Uttarananda
Telegram: https://t.me/TheUKofLove

International group for discussion and sharing the knowledge about the illegal Bluetooth chips:
https://t.me/vaxchipfinder

Специализирана група за България за желаещите да подкрепят разпространението на информацията по проекта за незаконното чипиране с Bluetooth устройства:
https://t.me/VaxChipBG